image
image
image
image
image
image
image
image
image

Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola

Fekete István Általános Iskola- Gyermekközpontú, barátságos, biztonságot nyújtó légkör.

- Alsó tagozaton iskolaotthon, magatartáskultúra-foglalkozás,

személyiséggazdagító programok.

- Kiemelt az idegen nyelv, az informatika és a sport.

- Labdarúgó sportosztály, röplabda, kosárlabda, kötélugrás, fiú kézilabda.

- Változatos programokkal színvonalas diák-önkormányzati munka.


További részletek: www.vuksuli.huMóra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Középiskola
-                     Differenciált képességfejlesztés – tehetséggondozás és felzárkóztatás.

-                     A rajz és vizuális kultúra emelt szintű oktatása.

-                     Az idegen nyelv és az informatika oktatása az európai uniós elvárásoknak megfelelően.

-                     A sport kiemelt szerepe az egészségfejlesztésben és az élsportban.

-                     Tagozatok között átívelő magas szintű médiaoktatás.

További részletek: www.moraferenciskola.huErzsébet Ligeti ÓvodaTesti, érzelmi, értelmi, valamint szociális felkészítése a zavartalan iskolakezdésre.

A szülők gyermekközpontú szemléletének alakítása, a nevelőpartneri viszony tudatosítása.

Kiemelt feladat az egészségnevelés.

A Magyar Vöröskereszt bázisóvodája.

Sajátos nevelési igényű - központi idegrendszer sérült és mozgásukban akadályozott - gyermekek fejlesztése.

Felkészítés a közösségi életre, az esélyegyenlőség megteremtése.Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája- Szeretetteljes, biztonságot adó, gyermekközpontú óvodai légkör.

- Az esélyegyenlőség biztosítása, élményekben gazdag, boldog gyermekkor megteremtése.

- Személyiség-kibontakoztatás, fejlesztő játéktevékenység, (differenciált fejlesztés, SNI).

- Egészségőrzés, helyes életviteli és viselkedési szokások kialakítása.

- Hangsúlyos anyanyelvi nevelés, gyermekirodalom jeles alkotásainak feldolgozása.

További részletek: www.vuksuli.huErzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája


Hagyományőrzés, népi gyermekjátékok, néptánc, drámapedagógia.
Preventív tartásjavító és lábtorna, Ayres-torna, sószoba.
Kreatív személyiségfejlesztés és készségfejlesztés, bátorító pedagógia.
Mindent átszövő játék és mesevilág.
Szakmailag felkészült, színes egyéniségű óvodapedagógusok és dajkák.