image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tudnivalók az általános iskolai beíratással kapcsolatban

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  • 2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
  • 2015. április 17. (péntek)        8.00-18.00 óra között

 

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
    • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, mely tartalmazza a gyermek oktatási azonosítószámát

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

>       óvodai szakvélemény,

>       nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

>       sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

•   tartózkodási hely (állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakcím hiányában)

>    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-  regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

-  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

-     állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint 21 napon belül dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot megküldi a szülő részére.

A felvétel elutasítása esetén a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény vezetőjénél az iskola fenntartójának címezve.

 

Az általános iskolák felvételi körzethatárai