image
image
image
image
image
image
image
image
image

Városközponti Közoktatási Főigazgatóság Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

Márvány óvoda (Márvány úti Tagóvoda, Gyepszál úti Tagóvoda)

 • Gyermekközpontúság, elfogadás, szeretet, bizalom
 • Játék elsődlegességének tiszteletben tartása
 • Kompetencia alapú óvodai nevelés, mely a komplex személyiség fejlesztést célozza meg
 • Nevelési projektek élményekre alapozott, egyéni differenciálással megvalósuló megoldása
 • Innováció, állandó megújulás, folyamatos pályázati tevékenység

 

Szigeti Tagóvoda

 • Családias jelleg, szép természeti környezet
 • Élményközpontú nevelés, saját megtapasztalás alapján
 • Egyéni szükségletekhez való igazodás
 • Bizalom, biztonság, a játék elsődleges szerepe
 • Környezet és gyermeki személyiség szoros kapcsolódása a nevelési folyamatban

 

Bisinger Óvoda

 • Tevékenység központú óvodai nevelés
 • Kiemelt nevelési terület: játék, egészséges életmódra nevelés, testnevelés
 • 8 csoporttal működő óvoda a Tarcsay V. úton
 • Csodálatos zöld udvar, rengeteg fával, cserjével, virággal, zöld területtel
 • Sok játék, szépen felszerelt csoportszobák

 

Belvárosi Óvoda

 • Az Árpád úti tagóvoda felvehető gyereklétszáma legfeljebb 107 fő, 4 csoporttal működik
 • Saját egyéni nevelési programmal halad, mely szerint négyféle orientációjú csoport van: nyelvi-németes, zöld-környezetvédelmi, mese-drámajáték és művészeti csoportok
 • A zöld csoport révén elnyerte a Zöld Óvoda címet.
 • A játék a legfőbb tevékenység, melyet átszövi a tevékenységeken át történő ismeretszerzés
 • Gyermekközpontúság, barátságos környezet, jó felszereltség

 

Nagybácsai Óvoda

 • Modern, tágas, jól felszerelt, tornaszobával rendelkező, parkosított udavarú
 • Tevékenység központú nevelési programmal működik, melynek célja a gyermekek társadalmi gyakorlatra történő felkészítése, a gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységen át
 • Kiemelt feladat: népi hagyományok ápolása, környezeti nevelés, természetvédelmi tevékenység
 • 112 férőhelyes, 4 csoportos óvoda
 • Szülőkkel való jó kapcsolat jellemzi

 

Kisbácsai Tagóvoda

 • Két épületben, korszerű, igényes kialakítású
 • 4 csoporttal működő, 100 férőhelyes
 • Tevékenység központúság
 • Népi hagyományok ápolása, külső világ tevékeny megismerése
 • Környezetvédelem, kirándulások

 

Hédervári úti Tagóvoda

 • 104 férőhelyes, 4 csoportos óvoda
 • EU szabványnak megfelelően kialakított udvari játszópark, mely jól szolgálja a legfőbb tevékenységet, a játékot
 • Tevékenység központú nevelés, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása
 • Barátságos óvónéénik, a szülőkkel és a közvetlen társadalmi környezettel való szoros kapcsolat
 • Nyugodt, családias légkör,derű, mely jól szolgálja a gyermeki személyiség kibontakoztatását

 

Bóbita Tagóvoda

 • 4 csoporttal működő óvoda révfalu elején a Szövetség utcában
 • Esztétikus környezet, nagy csendes udvar, szép, barátságosan kialakított csoportszobák
 • Adottsága miatt jó lehetőségek kínálkoznak mind a belvárosi, úgy a vízparti sétákhoz, programokhoz
 • Gyermekközpontú nevelési program, mely a tevékenységeken keresztül fejti ki hatását
 • Kiemelt feladat: az együttműködési képességek fejlesztése

 

Tulipános Általános Iskola és Kollégium

 • 100 éves intézmény, mely 3 épületben végzi oktató-nevelő munkáját: Kisbácsai Tagiskolában 1-4. évfolyam, a Bácsai úti tagiskolában 5 évfolyam tanul
 • Korszerű tudás átadása kiemelt feladat: emelt szintű informatika és idegen nyelvi oktatás
 • Új tantárgyként jelent meg a gondolkodásfejlesztő logikai játék 1-8. osztályig
 • Hagyományos rendezvényeivel igyekszik bevonni nemcsak a szülőket, de  a lakókörnyezetet is az iskola életébe
 • Legfőbb pedagógiai célja az alapkészségek fejlesztése, a hagyományok tisztelete, következetesség, tolerancia, szeretet, gyermekközpontúság

 

Radnóti Miklós Általános Iskola

 • Két idegen nyelv oktatása első osztálytól: angol, német
 • Tanórán kívüli tevékenységek, melyek a tanulók képességfejlesztését szolgálják: iskolaotthon, napközi otthon, tanulószoba
 • Mindennapos testedzés, sportköri foglalkozások szervezése: labdarúgás, röplabda, asztalitenisz, kosárlabda, tömegsport
 • Hagyományőrző Radnóti nap- irodalmi, természettudományos, művészeti pályázatok
 • Környezeti nevelés- erdei tábor 5. évfolyamosoknak

 

Kossuth Lajos Általános Iskola

 • Amerikai Pressley Ridge magatartásmódosító program alkalmazása a nevelésben
 • Élménypedagógia a mindennapi oktató-nevelő munkában, a játék, az együttműködés, a bizalom, az önismeret megtapasztalására
 • Az Országos Tehetségpont Hálózat tagja, a művészeti, zenei és sporttehetségek felismerésére, gondozására nagy hangsúlyt fektet
 • Kéttanítós oktatási modell az integrált oktatás megvalósításában. Emelt szintű testnevelés oktatás, dzsúdó, röplabda.
 • A hagyományos frontális osztálymunkát háttérbe szorította az önálló ismeretszerzésen és együttműködésen alapuló tanulás módszertani forma, a kooperatív és a differenciált csoportmunka