image
image
image
image
image
image
image
image
image

Nagybácsai Óvoda

A Nagybácsai Óvoda városunk legújabb, modern, tágas, esztétikus, jól felszerelt, tornateremmel, sószobával, parkosított udvarral rendelkező önkormányzati óvodája. Kisbácsai tagóvodánk teljesen felújított épületben, korszeru, igényesen kialakított környezetben fogadja a gyermekeket. Nevelőmunkánkat a „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” alapján végezzük, melynek célja a gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, ami magában foglalja a személyiségfejlesztést, és az életre való felkészítést. Kiemelt feladatként kezeljük a környezet- és természetvédelmi szemlélet megalapozását. Meghatározó jelentőségu munkánkban a népi hagyományok ápolása. Óvodai nevelésünk alapértékei a családdal történő együtt nevelésben teljesednek ki. 

Némethné Pavek Márta
Óvodavezető 
 Telefonszám: 332-833 (Úttörö u. 1/C.) 332-948 (Kultúrház u. 71.)  
 E-mail: nagybacsai.ovoda@arrabonet.hu